top of page

Professionele ervaring voor Stigar

Onze consultancyprojecten zijn een bewijs van ons vermogen om waarde te leveren aan onze gewaardeerde klanten. Hieronder vindt u een overzicht van onze uitgevoerde projecten, die onze uitgebreide ervaring en expertise benadrukken.

Opzetten PMO office

 

 

Sector: Specialist in logistic warehouses.
Company: Warehouses De Pauw

 

Taken/verantwoordelijkheden: Projectplanner:

 • Opzetten van projectplanning voor alle WDP-projecten voor 2021

 • Activiteiten- en resourceplanning

 • Time management

 • Creatie van projectpijplijn en planning in Projects Online

 • Creatie van RACI-matrix voor projectpijplijn

 • Bijwerken van stuurgroep-vergaderingen

 • Training Projects Online

 • PM-processen

 • Opzetten van projectrapportage

Business analyse om de kennis- en informatiebeheer te herorganiseren.

 

 

Sector: Child benefit
Company: Infino

 

Verantwoordelijkheden/taken als Business Analist:

Als Business Analist was mijn taak om de kennis- en informatiebeheer te herorganiseren. Het doel was om een kennis- en informatierepository, een werkomgeving en een repository voor het raadplegen van interne experts op te zetten ter ondersteuning van de zelf-georganiseerde teams.

 • Interviews met belanghebbenden

 • RACI-matrix

 • BPMN-processen

 • Analyse van vereisten

 • Verzoek om voorstel

 • Selectie van IT-partner

Professionaliseren van projectmanagement en projectportfoliobeheer.

 

 

Sector: Child benefit
Company: Infino

 

Verantwoordelijkheden/taken als Trainer van het Project Management Team:

Om het projectmanagement en projectportfolio management van het bedrijf te professionaliseren, was Infino op zoek naar een projectmanagementtool. MS-Project was beschikbaar, maar werd niet gebruikt door de projectmanagers.

 • Training en ondersteuning van projectmanagers

 • Basisprincipes van MS-Project

 • Opzetten van projectportfolio management

 • Begeleiden van de implementatie van het portfolio management.

Projectmanagement voor de implementatie van een nieuwe website en klantportaal.

 

 

Sector: Child benefit
Company: Infino

 

Verantwoordelijkheden/taken als Project Manager: Projectmanagement voor de implementatie van een nieuwe website en klantenportaal. Dit project was een samenwerking tussen 7 partijen en een agile aanpak. Het budget bedroeg +/- 500.000 EUR.

 • Planning van activiteiten en middelen

 • Organiseren en motiveren van het projectteam

 • Beheer van tijd

 • Kostenraming en budgetontwikkeling

 • Analyse en beheer van projectrisico's

 • Monitoren en rapporteren van de voortgang van het project

Data-analyse en Data Governance van alle gegevens- en documentstromen binnen het bedrijf.

 

 

Sector: Specialist in logistic warehouses.
Company: Warehouses De Pauw


 

Taken/verantwoordelijkheden:

Data-analyse en data-governance van alle datastromen en documentstromen in het bedrijf.

 • Modellering van bedrijfsprocessen

 • Identificatie van masterdata

 • Masterdata-beheer

 • Governance van documentbeheer

 • Optimalisatie van de bestaande bedrijfsprocessen om de kwaliteit van masterdata te waarborgen

 • Initiatie van datamanagement- en documentbeheerprocessen en -structuren

 • Presentatie aan het management

Data-integratie ERP bij fusie- en overnameactiviteit (Real Dolmen naar Microsoft NAV)

 

 

leidersrol in dataproject om gegevens en processen van drie bedrijven in de Benelux te integreren. Deze bedrijven hebben verschillende ERP-oplossingen, tools voor masterdatamanagement, PIM-tools en hebben verschillende klantstrategieën.

Data matching applicatie

 

Business case: het creëren van een tool die automatisch prijslijstgegevens van leveranciers naar ons lokale ERP-systeem overdraagt en vergelijkt, met inbegrip van een automatische data cleaning-functie. Het resultaat was een aanzienlijke vermindering van de verwerkingstijd en een enorme verbetering van de nauwkeurigheid.

Configuratie tool

 

 

Ontwikkeling van een applicatie die de complete configuratie van een voertuig kan beheren en tegelijkertijd een overzicht van de kostprijsstructuur kan geven.

 

Het doel was om de behoeften van de klant te vertalen naar een productieplanningstool voor productie-eenheden en de financiële afdeling meer controle te geven over marges. De tool stelde de gebruikers in staat snel offertes aan klanten te bieden en tegelijkertijd prijsgrenzen vast te stellen.

Als resultaat kon er meer controle over de marge tijdens de verkoop, efficiëntere productieplanning en kostenbeheersing plaatsvinden. Er was een significante verbetering van de marge en de doorlooptijd voor klanten. De tool was geprogrammeerd in Visual Basic.

bottom of page